ปิดปรับปรุงระบบ "รีวอร์ด" ชั่วคราว

ทางเว็บไซต์มีความจำเป็นต้องปิดระบบ "รีวอร์ด" ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ



ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ แชทสด